DE PRAKTIJK HUISDIEREN PAARDEN HERKAUWERS VARKENS LABORATORIUM CONTACT
home-contact
Castratie bij de reu


Waarom castratie?
Bij castratie worden beide testikels operatief verwijderd om de hormoon- en zaadproductie te stoppen. Na de castratie kan de reu nog 6 tot 8 weken vruchtbaar zijn, omdat er nog zaadcellen in de zaadleider aanwezig kunnen zijn. Naast het onvruchtbaar maken kunnen er nog een aantal andere redenen zijn voor castratie:
  • Gedrag: na castratie gaat het libido omlaag en wordt een reu wat gemakkelijker in de omgang. Het duurt circa 6 tot 8 weken voordat er effecten op het gedrag kunnen worden waargenomen.
  • Afwijkingen aan de testikels, zoals een ontsteking of tumor.
  • Aandoeningen die gerelateerd zijn aan de mannelijke hormonen die in de testikels worden aangemaakt: bijvoorbeeld prostaatvergroting en voorhuidsontsteking.
Na castratie gaat de stofwisseling omlaag: geef daarom minder voer dan voor de operatie om te voorkomen dat de reu te dik wordt.

Wat is het verschil met chemische castratie?
Bij chemische castratie wordt er medicatie gegeven die het effect van de mannelijke hormonen tijdelijk blokkeert. Er zijn verschillende middelen met verschillende effecten. De werkingsduur kan verschillen per middel en per reu. Chemische castratie is zinvol bij prostaataandoeningen en om te testen of het gedrag verandert na het wegnemen van de hormooninvloed voordat men besluit tot operatieve castratie. Zie ook het filmpje hierboven.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie, neem dan gerust contact met ons op via 0413-472650.
dierenartsenpraktijk
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
tel: 0413-472650
fax: 0413-476639
email: info@dapstoedenrode.nl
contact home